CM-0053 Compra de combustible

CM-0053 Compra de combustible